תגיש לי No Further a Mystery

לא, אני חושב שהפעלת את הצ'קטי והבוט החלפות שינה את זה. מסומן אצלי בדף באדום, כך שאם אפעיל את הצ'קטי הוא מייד ישנה את זה.

For those who developed this file, you should Be aware that The reality that it's been proposed for deletion will not essentially imply that we don't benefit your form contribution. It only ensures that one particular person believes that there's some precise challenge with it, such as a copyright challenge.

In case you developed this file, make sure you Notice that the fact that it's been proposed for deletion would not essentially signify that we do not benefit your variety contribution. It just ensures that one particular individual thinks that there is some specific dilemma with it, such as a copyright challenge.

cc-by-sa-all to release it beneath the multilicense GFDL in addition Imaginative Commons Attribution-ShareAlike All-Edition license or PD-self to launch it into the general public area. See Commons:Copyright tags for the full listing of copyright tags which you can use.

Take note that any unsourced and untagged visuals might be deleted a single 7 days once they are actually uploaded, as described on criteria for fast deletion.

היציאה לרגע, גם ממחישה את עמדתך. יש אנשים שאין להם גבולות, או טאקט.

i was incorporating DOZENS of Israeli Stamps to Commons within the modern months in addition to transfering some with the Hebew WP, i positioned all Using the template

Adjustments a cc-by license to a cc-by-sa license; this is mostly regarded as revoking the initial cc-by license and is frowned on Except if it absolutely was a straightforward error on your own component. Down the road make sure you be mindful to make use of the specified license right away upon add.

If the media also does not have a copyright tag, Then you certainly must also add a person. In the event you made/took the image, audio, or video clip Then you can certainly use self

Thanks for uploading Image:Weizman_KD.JPG. I notice the graphic site at this time will not specify who developed the material, so the copyright status is unclear. When you've got not made this media on your own then you'll want to argue that We've the proper to make use of the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging below).

The Visible diff tool was designed for the Visible editor. It's now available to all buyers of your Visible editor as well as 2017 wikitext editor. Any time you critique your changes, it is possible to toggle concerning wikitext and visual diffs.

הסרטון הזה לא הניח לי, הוא עורר בי מחשבה, ממש לא עזב אותי במשך כמה ימים ולא היה לי ברור למה.

לסטר שלום - שמי דרור, כתבתי את הכותרת על החברותא בעידן האינרטנט (תחת הערך חברותא). שם כתבתי על פרויקט זוג (בו אני לומד כבר כמה סמסטרים) וכן על פרויקטים נוספים - אני חושב שהפירוט שהורדת דווקא חשוב לקוראי הערך. אני מסכים שבתצורה הראשונית פרויקט זוג קיבל תיאורים לא במקום כמו "האתר הגדול ביותר" - על אף שזה נכון.

Many thanks for uploading Impression:Harhab mini.JPG. I discover the graphic web page now does not specify who created the content click here material, Therefore the copyright standing is unclear. In case you have not made this media on your own then you might want to argue that Now we have the right to use the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging beneath).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “תגיש לי No Further a Mystery”

Leave a Reply

Gravatar